Gimnazjum nr 2 w Chełmie im. ks. Zygfryda Berezeckiego

Idź do spisu treści

Menu główne

 

Witamy na naszej stronie!

Rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015
1 września 2014 roku
8.00   msza św. w kościele Rozesłania św. Apostołów
9
.00 klasy II i III – aula ks. Berezeckiego
9
.30 klasy I – aula ks. Berezeckiego


Nasza szkoła realizuje projekt pn. „Holistyczne wsparcie placówek Miasta Chełm”

w ramach Priorytetu III Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Projekt realizowany jest na podstawie umowy nr UDA-POKL.03.05.00-00-027/13-00 zawartej w dniu 15.10.2013r. pomiędzy Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie a Miastem Chełm i skierowany jest do 2 przedszkoli i 13 szkół dla dzieci i młodzieży (w tym:. 5 szkół podstawowych, 4 gimnazjów, 1 zasadniczej szkoły zawodowej, 1 technikum, 2 liceów ogólnokształcących), oraz nauczycieli w nich zatrudnionych (ogółem 380 uczestników indywidualnych).

Okres realizacji projektu:
01.10.2013 – 31.08.2015
Źródło finansowania projektu:
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, tj.:
Europejski Fundusz Społeczny – 85%
Budżet państwa – 15%

Celem głównym projektu jest podniesienie jakości procesu doskonalenia nauczycieli i zewnętrznego wspomagania pracy szkoły poprzez opracowanie i wdrożenie kompleksowego Programu Wspomagania Szkół Miasta Chełm w obszarach wymagających wsparcia w okresie od 01 października 2013 r. do 31 sierpnia 2015 r.  w 13 szkołach i 2 przedszkolach, obejmując 380 nauczycieli/lek, w tym 15 dyrektorów.

Do celów szczegółowych projektu należą:

Wzrost kompetencji nauczycieli przedszkoli oraz szkół I-III etapu edukacyjnego Miasta Chełm, uczestniczących w projekcie, w obszarach objętych wsparciem w okresie od 01.10.2013-31.08.2015.
Poprawa jakości współpracy kadry pedagogicznej Miasta Chełm uczestniczącej w projekcie, w aspekcie doskonalenia i samodoskonalenia zawodowego w okresie od 01.10.2013-31.08.2015.
Wzrost rzetelności diagnozy potrzeb szkół/przedszkoli z Miasta Chełm uczestniczących w projekcie, w zakresie doskonalenia nauczycieli placówki w obszarach wymagających szczególnego wsparcia poprzez opracowanie rocznych planów wspomagania w okresie od 01.10.2013-31.07.2015 opartych na wynikach pogłębionej walidacji podjętych działań.

 

Poniżej prezentujemy kolejne programy  realizowane w naszej szkole

 
 
 
 

KONSULTACJE DLA RODZICÓW ODBYWAJĄ SIĘ W KAŻDĄ OSTATNIĄ ŚRODĘ MIESIĄCA W GODZ. 15.30 - 16.15


1. Barszczewska Magdalena język rosyjski
2. Blicharz Robert matematyka
3. Borek Monika doradztwo zawodowe
4. ks. Domiński Józef religia
5. Drozda Marzena zaj. techniczne, informatyka, edukacja dla bezpieczeństwa
6. Fisz Bożena język polski
7. Gregorowicz Jolanta religia
8. Kapica Tadeusz historia, wos
9. Kidała Dorota język francuski
10. Korziuk Magdalena język angielski
11. Kwiatek-Daniluk Urszula pedagog
12. Lepianko-Grzywna Małgorzata wychowanie do życia w rodzinie
13. Martyniuk Magdalena język niemiecki
14. Młynarska Dorota wychowanie fizyczne
15. Moskal Magdalena język polski
16. Olszak Violetta psycholog-konsultacje w godzinach pracy pracy     
17. Podgórska Małgorzata chemia
18. Prystupa Bożena matematyka
19. Raczyńska-Cyfra Agnieszka język niemiecki, język angielski
20. Sokół-Dobrzańska Barbara muzyka, plastyka, zaj. artystyczne
21. Szymańska Maryla geografia
22. Śniatkowski Artur fizyka, zaj. techniczne
23. Tarnowski Robert wychowanie fizyczne
24. Turowski Tomasz wychowanie fizyczne
25. Wojtczak Śnieżana język angielski
26. Zalewska-Bąk Jolanta biologia

Konsultacje psychologa :      
Pon. 10:30 – 14:30
Wt. 8:00 – 9:30
Czw. 12:00 – 15:00
Konsultacje pedagoga szkolnego:       
Pon. 8:00 – 12:00
Wt. 11:00 – 15:00      Czw. 8:00 – 12:00
Śr. 9:30 – 13:30          Pt. 9:30 – 13:30
Konsultacje doradcy zawodowego :
Pon. 11:50 – 14:50
Wt. 8:00 – 11:00      Czw. 8:00 – 11:00
Śr. 10:45 – 13:45      Pt. 10:45 – 13:45

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego